+48 790 66 77 88 | kraken@kraken.pl

ZAKRZÓWEK

ZAKRZÓWEK


Nasze centrum opiekuje się jednym z najpiękniejszych akwenów nurkowych Polski. Zalany kamieniołom Zakrzówek wchodzący w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od centrum Krakowa. Ze skał górujących nad Zakrzówkiem rozciąga się piękna panorama na Kraków. Jak na dłoni widać wzgórze Wawelskie, kościół na Skałce i wiele innych zabytków Krakowa.

Sam akwen to zalany kamieniołom, z którego wydobywana wapień dla fabryki chemicznej Solvay. Jego głębokość maksymalna wynosi 31 metrów. Wodę otaczają przede wszystkim pionowe ściany, wznoszące się kilkadziesiąt metrów nad lustro wody. Do bazy nurkowej wjeżdża się drogą, którą wywożono kiedyś urobek z kamieniołomu. Droga ta ma też kontynuację pod wodą i wokół niej gromadzą się największe atrakcje tego nurkowiska. Na drodze znajdują się kolejno: platformy do ćwiczeń, wrak samolotu AN oraz utopionego przy wsparciu PSP wrak Autobusu. Na lewo od drogi leży na 15 metrach ponad 20 metrowy wrak "Grubego" czyli zbudowany na miejscu i utopiony wrak kutra. Dalej na lewo za "Grubym" znajduje się półka z zalanymi drzewami i wiatą, która służy również jako platforma do ćwiczeń. Warto także ponurkować przy ścianach otaczających drogę i akwen. Pełno tam półek, załomów i nawisów skalnych.
Widoczność pod wodą jest równie unikalna jak sam akwen. W okresie listopad, grudzień wynosi około 20 metrów w zimie i wiosną koło 15 metrów. W lecie w zależności od zakwitu wody widoczność waha się od 5 do 10 metrów.
Na miejscu jest baza nurkowa Krakena i zpełną obsługą nurkową. Od nabijania butli, przez wypożyczalnie sprzętu po kursy nurkowania.
Zapraszamy

Nurkowanie nocne.
Jeżeli ktoś chce zostać na nocne nurkowanie, proszony jest o pozostawienie w bazie imiennej listy nurkujących osób (dla ochroniarzy gdyby przyjechali) i otrzymuje kod do bramy, pozwalający w nocy wyjechać z terenu bazy. 
Kod trzeba uzyskać każdorazowo ponieważ jest tylko na daną noc.
Przypominamy, że nurkowie zostający na nurkowania nocne muszą posiadać własny tlen oraz apteczkę ponieważ wyposażenie bazowe nie jest dostępne po zamknięciu bazy.


Uwaga niebezpieczeństwo - ostrzeżenie.
Przypominamy, że teren zalewu Zakrzówek jest terenem niebezpiecznym - zarówno na powierzchni (strome, osypujące się ściany, brak wytyczonych ścieżek), jak i pod wodą (zalane drzewa i inne obiekty często oplątane linkami). Wszystkie osoby decydujące się korzystać z bazy na Zakrzówku czynią to na własną odpowiedzialność. Informujemy wszystkich, że na głębokości od około 28 metrów do dna widoczność pod wodą gwałtownie maleje do około 30-50 centymetrów, a w wodzie wyczuwalny jest silny zapach siarkowodoru. Na terenie Zakrzówka obowiązuje zakaz kąpieli - do wody można wchodzić tylko w piankach i minimum sprzęcie ABC.

Dzieci - ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę, że teren Zakrzówka to stary kamieniołom i rodzice zabierają tutaj dzieci na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie muszą na terenie bazy znajdować się stale pod opieką dorosłych. Prosimy szczególnie uważać na młodsze dzieci, zarówno w pobliżu wody jak i nie pozwalać im się bawiać w pobliżu ścian kamieniołomu.

Prowadzenie na Zakrzówku kursów na poziomie instruktorskim wymaga pisemnej zgody 
Centrum Nurkowego Kraken