+48 601 823 005 | kraken@kraken.pl

KLUB - profil nurka

Quiz - test
Podaj kod, który otrzymałeś od swojego instruktora i kliknij OK:
Powrót

 1. Układ głównych prądów oceanicznych jest:
  a. zgodny z ruchem wskazówek zegara.
  b. przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
  c. zgodny z ruchem wskazówek zegara na półkuli północnej i przeciwny do ruchu wskazówek zegara na półkuli południowej.
  d. zgodny z ruchem wskazówek zegara na półkuli południowej i przeciwny do ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej.

 2. Najlepszym sposobem pomiaru odległości pod wodą poza użyciem skalibrowanych urządzeń lub lin pomiarowych jest:
  a. rozpiętość ramion.
  b. cykle poruszania nogami.
  c. pomiar czasu płynięcia.
  d. zużycie powietrza.

 3. Poza umożliwieniem nurkowi oszczędzania energii, umiejętność kontrolowania pływalności ma znaczący wpływ na:
  a. ochronę środowiska naturalnego.
  b. umiejętność awaryjnego wynurzenia.
  c. umiejętność wyciągania ciężkich przedmiotów na powierzchnię.
  d. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

 4. Która z poniższych możliwości wskazuje, że uraz wystąpił wskutek nurkowania?
  a. trudności w oddychaniu lub zablokowane drogi oddechowe
  b. uczucie euforii i doskonałe samopoczucie bez wyraźnych przyczyn
  c. lokalnie występujące opuchlizny
  d. odpowiedzi a oraz c są prawidłowe

 5. Dwa główne czynniki powodujące prądy oceaniczne to:
  a. wiatr i obroty kuli ziemskiej
  b. temperatura i pływy wody
  c. falowanie i głębokość wody
  d. siła grawitacji słońca i księżyca

 6. Czas i zasięg przypływów i odpływów zależą od:
  a. stosunku położenia słońca, księżyca i ziemi
  b. aktywności sejsmicznej i szybkości wiatru
  c. danych topograficznych
  d. odpowiedzi a oraz c są prawidłowe

 7. Nurkowanie z dodatkowymi obciążeniami 2-4 kg ponad wartość umożliwiającą uzyskanie przez nurka pływalności zerowej….
  a. … jest zawsze potrzebna ze względu na fakt, że butle zawsze uzyskują zbyt dodatnią pływalność pod koniec nurkowania
  b. … powoduje niepotrzebne obciążenie nurka, ponieważ nurek musi dodawać do kamizelki dodatkowe powietrze aby skompensować przeciążenie
  c. … powinno być zawsze stosowane przez początkujących nurków
  d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 8. Najlepszą, metodą dokładnego pomiaru odległości pod wodą bez użycia odpowiednio wyskalowanego przyrządu jest:
  a. pomiar czasu
  b. rozpiętość rąk
  c. cykle płetw
  d. zużycie powietrza

 9. Wszyscy nurkowie, bez względu na uzyskany stopień nurkowy powinni brać udział w _______ podczas podróży do akwenów / okolic, których nie znają i nie znają warunków tam panujących.
  a. nurkowaniu wprowadzającym
  b. nurkowaniu orientacyjnym
  c. programie dostosowawczym
  d. kierowanym nurkowaniu z łodzi

 10. Musimy stosować specjalne procedury podczas nurkowań górskich ponieważ:
  a. narkoza azotowa może pojawić się na mniejszych głębokościach
  b. ciśnienie otoczenia w górach jest niżesz niż na poziomie morza
  c. głębokość aktualna musi być przeliczona na głębokość teoretyczną dla znalezienia limitów bezd4ekmpmpresyjnych RDP
  d. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 11. Co ma podstawowe znaczenie w stosunku do nieprzytomnego nurka na powierzchni wody?
  a. natychmiast zdjąć z nurka sprzęt
  b. natychmiast zastosować resuscytacje (CPR)
  c. odnaleźć jego partnera aby dowiedzieć się co się stało
  d. umieścić nurka w miejscu gdzie można efektywnie udzielić pomocy, sztucznego oddychania i / lub resuscytacji (CPR).

 12. Ogólnie można przyjąć, że w miejscach występowania pływów wody najlepszą porą do nurkowania jest:
  a. przypływ
  b. odpływ
  c. czas najwyższego przypływu (tzw. martwy przypływ) tuż przed odpływem
  d. stan największego odpływu

 13. Korzystając z kompasu podczas nawigowania pod wodą po wzorze trójkąta, powinieneś płynąć na trzech odcinkach takiej samej długości i wykonując obroty o _____ stopni.


 14. Podczas nurkowania możesz uzyskać informacje o kierunku płynięcia dzięki:
  a. obserwacji roślin i zwierząt
  b. odgłosom z powierzchni
  c. obserwacji światła i cieni
  d. wszystko powyższe

 15. Pacjent, który został wyciągnięty z wody po podtopieniu i który czuje się całkiem nieźle:
  a. nie wymaga dodatkowej opieki lekarskiej
  b. nie wymaga dodatkowej opieki lekarskiej chyba, że regularnie kaszle
  c. wymaga rekompresji
  d. żadne z wymienionych zachowań nie jest poprawne

 16. Fale załamują się na brzegu, gdy:
  a. głębokość w danym miejscu jest około dwa razy większa niż wysokość fali
  b. głębokość w danym miejscu jest równa mniej więcej wysokości fali
  c. głębokość w danym miejscu jest około dwa razy mniejsza niż wysokość fali
  d. nie ma związku pomiędzy załamywaniem się fal i głębokością

 17. Odpowiednim momentem do wykonania przystanku bezpieczeństwa jest:
  a. czas pod koniec głębokiego nurkowania
  b. gdy pod koniec nurkowania zbliżasz się do limitów tabeli lub komputera
  c. praktycznie jest to polecane podczas kończenia dowolnego nurkowania, chyba że istnieją inne czynniki wpływające na wykonanie przystanku
  d. wszystkie powyższe

 18. Podczas pomocy udzielanej nieprzytomnemu i nie oddychającemu nurkowi znajdującemu się na powierzchni, twoim priorytetem jest:
  a. rozpoczęcie sztucznego oddychania
  b. zdjęcie sprzętu ofiary
  c. zdjęcie swojego sprzętu
  d. wszystko powyższe

 19. Najczęstszym powodem tego, że butla wysuwa się z obejmującego ją paska jacketu jest:
  a. zużycie zapięcia
  b. niewłaściwego splotu paska
  c. zamykanie paska, gdy jest on suchy
  d. odwrotne zamontowanie jacketu

 20. Odnóża i macki meduzy należy usunąć:
  a. palcami
  b. pęsetą lub podobnym narzędziem
  c. słodką wodą
  d. środkiem odczulającym

 21. Jeżeli zachorujesz na chorobę morską:
  a. zejdziesz pod pokład, aby nie widzieć ruchu fal i horyzontu
  b. pójdziesz na zawietrzną
  c. pójdziesz na nawietrzną
  d. zaczniesz coś czytać

 22. Jeżeli nawigujesz z kompasem w złej widoczności i uważasz, że stale skręcasz, powinieneś ogólnie
  a. zamiast na kompas płynąć na wyczucie
  b. zaufać kompasowi
  c. porównać swoje wskazania kompasu z kompasem partnera, aby upewnić się, że twoje urządzenie działa poprawnie
  d. żadne z powyższych

 23. Najbardziej polecanym węzłem do wykonania pewnej i łatwej do rozwiązania pętli na linie jest:
  a. węzeł płaski
  b. prosty
  c. ratowniczy
  d. sztyk

 24. Co trzeba znać przy nurkowaniu powyżej 300 metrów n.p.m.
  a. poziom nurkowania
  b. ciśnienie barometryczne
  c. stosować specjalistyczny górski sprzęt
  d. zanurzać się 9 metrów na minutę